fullsizeoutput_48e0
Gångbron över Lidingövägen. Denna bro ska rivas
Nere vid kajen kommer biobränsle via fartyg och tåg

Fortums kraftvärmeverk

Bilder från visning av nya kraftvärmeverket, som driftsätt under januari 2016

Bilder inifrån denna ofattbart stora och komplexa anläggning fick Ekbladet inte ta.

Här några siffror: (hämtade från en broschyr från Fortum)

  • 4,5 miljarder investeras
  • Flis, bark, grenar och kvistar kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmingen av 190 000 lägenheter
  • Koldioxidutsläppen i Stockholm minskar med  cirka 126 000 ton per år, vilket motsvarar vad vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader
  • De globala kodioxidutsläppen minskar med 650 000 ton årligen genom att förnybar el produceras och exporteras till Europa och därmed tränger undan el producerad med fossila bränslen


Länk till mer information på Fortum här

Utsikt från gångbron över Lidingövägen
Prov på hur fasaden kommer att se - terrakotta. Fasaden klar 2017
Prov på hur fasaden kommer att se - terrakotta. Fasaden klar 2017