fullsizeoutput_48e0

Ekbladet och staden i mobilen

Ekbladet har varit på möte för att diskutera tjänsten Staden i mobilen.

Tjänsten, en app i mobilen, kommer bli ett komplement och alternativ till Ekbladet. Texten nedan är hämtad från Staden i mobilens hemsida.

Staden i mobilens hemsida 

Idag finns mängder av appar för olika behov och intressen men det finns ingen plattform som samlar alla människor, tjänster och verksamheter i ett lokalsamhälle under ett och samma tak. Vårt nya projekt Staden i mobilen är unikt i sitt slag och har skapats för att återigen knyta samman dig med andra i ditt samhälle.
Grannar, bekanta, vänner och familj kan alla samlas och finna gemenskapen i det digitala lokalsamhället som alltid finns tillgängligt genom din mobil.

Ditt lokala liv

I den digitala funktionen Staden i mobilen kommer du få all information om vad som händer i ditt lokalsamhälle. Nedanstående områden finns representerade:

– nyheter
– väder
– event
– våra föreningar
– vår skola
– mina resor
– min motion/hälsa
– min bostad
– mina nöjen
– energi/miljö
– lokala sociala medier
– ”snyggt och tryggt”
– mina butiker
– mina serviceföretag

Vinnova finansierar projektet

Projektet bygger på två tidigare Vinnova-finansierade projekt, Smart City SRS i Norra Djurgårdsstaden och Sjöstaden i Mobilen. Vi ska vidareutveckla och etablera en digital plattform som ska bli en naturlig mötesplats för medborgarna i lokalsamhället. Den utgörs av ett lokalt socialt nätverk som ger medborgarna tillgång till lokalsamhällets tjänster och verksamheter.

Vinnova finansierar projektet som omfattar två etapper, den första från den 1 september 2015 till den 31 december 2016, den andra etappen omfattar 2017. 

Vinnova skriver i sin beslutsmotivering att ”Sammantaget är det ett mycket samhällsutmanande upplägg som troligen talar till en unik svensk förmåga att göra större system där andra i stället bryter isär”.

Komplement – inte konkurrent

Konceptet kommer, när det är klart, att finnas tillgängligt för alla organisationer och mediaföretag som vill utveckla sina verksamheter och stärka sina positioner som lokala kommunikationsföretag. Det ska ses som komplement till nuvarande företag och publiceringsformer.