fullsizeoutput_48e0

Hjorthagen = hjorthagen?

18-05-25

Nu förkortat inlägg till staden skrivet våren 2017:

3/ Hjorthagen = Norra Djurgårdsstaden? Jag vet att det nybyggda området på gamla gasverksområdet tillhör Hjorthagen, men få i Hjorthagen eller i det nya området säger Hjorthagen om det nya. 
Nyligen har det kommit upp skyltar som visar just skillnaden mellan dessa områden, så som de boende uppfattar namngivningen, men i rondellen vid Ropsten heter det bara Hjorthagen plus att där finns orange skyltar som visar ”byggplats Norra Djurgårdsstaden”, vilket gör att de som kommer från stan åker fel. Det finns en skylt ”Norra Djurgårdsstaden”, men den syns inte när man kommer från stan.

Förslag: ändra namnen och  skylta upp enligt följande - några alternativ: 1/ Hjorthagen blir Övre Hjorthagen, nya området blir Nedre Hjorthagen eller 2/ Hjorthagen = Hjorthagen, nya området får heta Gasverket eller Husarviken eller Storängen eller något annat.

Norra Djurgårdsstaden består enligt nuvarande upplägg av Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden. Skillnaden mellan Hjorthagen och de övriga områdena är att de flesta upplever att nybyggnationen i Hjorthagen inte är Hjorthagen utan något annat - oftast ”Norra Djurgårdsstaden". I Värtan, Frihamnen och Loudden kommer all nyproduktion ske i just de områden som är och upplevs som de heter.

Sen kan det vara kul att veta att många i ”gamla” Hjorthagen gör skillnad på Hjorthagen och Abessinen, som ingår i Hjorthagen.

klicka på bilden för större format

Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden