fullsizeoutput_48e0

Hagaupproret

20-10-11

Till dig som läser Ekbladet,
 
En del av er som följer denna sajt är bekanta med mig genom
mitt engagemang för frågor om rörelse, hälsa och miljö vid GIH.
Låt mig här ge en kort bakgrund varför jag nu uppmanar er att stödja Hagauppropet.
I Sverige var det under folkhems- och välfärdstiden en självklarhet att satsa på miljöer
för naturmöte och rörelse. För alla.
Tänk bara på alla friluftsgårdar och motionsspår som anlades under 1900-talet.
Så är det inte längre. 

Samhället har sedan dess trätt tillbaka. Nu ska individen klara sig själv. Samtidigt är det många
i vårt som inte har råd till t.ex. ett gymkort, att resa bort, och än mindre att ha ett sommarställe.
 
Därmed betyder de tätortsnära grönområdena alltmer. De är tillgängliga utan kostnader,
och de är de mest uppskattade miljöerna för rörelse. Och de betyder mycket för
naturupplevelser, återhämtning, hälsa och biologisk mångfald.
 
En snabb kunskapsutveckling under de senaste decennierna visar på starka samband mellan
hälsa och tillgänglig natur. Om det kan man bl.a. läsa i Oxford Textbook on Nature and Public Health.
Ett exempel; förra året publicerade USA:s vetenskapsakademi en dansk studie om
samband mellan grönska i våra uppväxtmiljöer och risken att få psykiatriska diagnoser senare i livet:  
Men hur ska denna kunskap kunna bli en del av politiken i vårt samhälle?
Hagauppropet handlar om det: www.hagauppropet.se
Det handlar om att respektera värden i Sveriges äldsta friluftsområde,
en del av allas vår enda nationalstadspark. 
 
Men Hagauppropet är samtidigt ett upprop som man kan uppfatta symboliserar så mycket mer.
Precis som Almstriden för snart 50 år sedan. 
Då handlade det om allas vår huvudstads hjärta, nu handlar det om dess lungor.
Och att respektera den lagstiftning en enig riksdag har beslutat om.
 
Jag vill därför rekommendera Dig som får detta meddelande att stödja Hagauppropet.
 
Du får dessutom gärna sända detta vidare till vänner och bekanta.
 
Nyttja gärna även sociala medier.      
 
Vänligen
 
Peter Schantz

Läs mer om Peter Schantz på GIH