fullsizeoutput_48e0

Vad händer här?.

ängsbotten - planer

Läsare undrar vad som händer med fastigheten där Hemköp idag har sin verksamhet - Här är svaret från staden: 
Martin Olsson Fastigheter AB har valt att deras tomträttsfastighet inte skall vara med i den detaljplan som nu berör kv. Ängsbotten. Staden och bolaget har avtalat om att de skall vara kvar med ungefärligen nuvarande situation tills vidare. 

Vad som i övrigt byggs bredvid Hemköp kan du läsa om här:
Ängsbotten

Mer information kring Ängsbotten:
Ängsbotten 8

​Hemköp

"I korthet kommer fastigheten att rivas mellan 2018-2022 och en ny kommersiell fastighet uppföras på platsen (med Hemköpsbutik och ev. övrig verksamhet)."


watt händer här?

På detta HSB-hus finns solceller på taket. Siffrorna visar hur många watt som produceras just nu.

I fönstret finns blommor som kan köpas hos Blomsterverket

ny bro över Värtabanan

Svar på frågan vad händer här - från Stockholm Stad:

Det finns planer för en ny bro över Norra länken och Värtabanan vid Angsbotten som kommer att förbättra för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Den ingår i detaljplan för Ängsbotten som nu är upphävd av länsstyrelsen. Tidsplanen är ännu inte klar men förhoppningsvis kan bron börja byggas under 2016. 

sprägningar i Björnlandet

Det som sprängs nu är för Svenska Bostäder i kv. Björnlandet. Samt även för bergrummet för sopsugen under Gasverksvägen/ Rådjursstigen längre bort i gasverket

Mäklarbild - så här blev det

Mäklarens bild
Så här ser det ut idag