fullsizeoutput_48e0

anteckningar från möte kring utsmyckning, gröna ytor mm

Onsdagen den 21:a oktober arrangerade staden ett informationsmöte där Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs, och Gösta Olsson, landskapsarkitekt på Exploateringskontoret, berättade bland annat följande:

Mårten Castenfors

Vad är konst, vad gillas idag, inte idag och kanske först om många år?
Han visade på exemplet pissoaren som ställdes utan redan 1917 av Marcel Duchamp. 

1%-målet - att av alla kostnader för nyproduktion och underhåll så ska en procent avsättas för konst, eller gestaltning som det numera heter. Ett mål som sattes upp redan på 60-talet - unikt i världen. 

Mårten visade även illustrationer på konst som kommer att smycka Norra Djurgårdsstaden.

Gösta Olsson

10 kvm/person eller 25 kvm/lägenhet ska vara så kallade fria ytor - torg, parker, gårdar.

Vi ska nå parker inom 200 meter, naturområden inom c:a 1000 meter.

Nya parker och stråk ska binda samman Hjorthagen, Abessinien och nya Norra Djurgårdsstaden.

Det kommer finnas ytor, parker, för aktiviteter och för lugn.

14 ekar flyttas i dagsläget från Frescati till Norra Djurgårdsstaden.

Färgerna på husen längs med Husarviken är och ska vara dova för att inte tränga sig på mot Nationalstadsparken.

Förskolan invid Bobergsgatan kommer att ha en park på taket.

Stadsparken, som kommer bli vår stora stadspark för Hjorthagen och nya Norra Djurgårdsstaden kommer att ligga norr om Drevergatan.

Parker anpassas för, om möjligt, utsikt mot Norra Djurgården och eftermiddagssol.

Kolkajen, området nära Ropsten, är en yta som utökas med två "öar", utfyllnad, för att skapa ytor för bostäder och en större vattenarena. Vattenarenan är tänkt att vara ett utflyktsmål för alla i Stockholm.

2-2500 lägenheter byggs i Kolkajen plus kontor.

Ett så kallat vattenverk, konstverk, kommer till torget på Jaktgatan där idag bland annat Blomsterverket har butik, se bild ovan

Mårten Castenfors berättar
Mårten Castenfors berättar