fullsizeoutput_48e0

Byggandet av norra djurgårdsstaden

Redaktionen hade fredagen den 17:e april möte med Projektkontoret. Projektkontoret med planerar och håller ihop allt byggande kring nya Norra Djurgårdsstaden.

Här kommer svar på de flesta frågor som kommit in från Ekbladets läsare.

Husarviken kommer inte att muddras

Husarvikens strand är medvetet lite grovt gjort med större stenar för att markera att bad inte är lämpligt

Solbryggan ute vid Värtan kommer att bli badbrygga med hopptorn om ett antal år framåt i tiden

Bron över Husarviken vid Ropstens båtklubb ska byggas men även det tar ett par år till.

Gröna påsar kring alla träd är långsam bevattning

Det kommer, återigen, bli slipad asfalt på Husarviksgatan och Fågelhundsgatan

Jaktgatans färdigsställande har tagit längre tid än planerat, men snart klar - inget absolut datum satt

För det så kallade fuktstråket som sträcker sig bakom Primulahusen, vid den nya bron till och från Hjorthagen, byggs en "kanal" som leder ner vatten till den relativt stora park som kommer att bli till vänter om studenhuset

Gasklocka 4, den stora grå i plåt, kommer att rivas för det kommande höghuset. Under höghuset kommer det att finnas plast för 500 cyklar och parkering för bilar. Infart till höghuset och garaget är från Gasverksvägen som för närvarande dras om och renoveras 

Det kommer att finnas en bemannad lekplats. Upphandling kring vilka som ska driva denna pågår.

Värmeverket borta vid Ropsten kommer sannoligt inte att flyttas.

2015-04-17

Modell över nya Norra Djurgårdsstaden
Projektkontorets högkvarter
Hjälmar för guiding av besökare från när och fjärran