fullsizeoutput_48e0

Ängsbotten planer 2016-

Torsdagen den 15:e december 2016 presenterade staden den nya planen för Ängsbotten. Här blir bostäder, mycket studentbostäder. Det högsta huset som kommer att ligga längst sydost ut blir 15 våningar, annars runt 10 våningar. Innergårdarna har i det nya förslaget inga öppningar söderut mot Norra Länken och rangerbangården för att minska inträngande ljud från dessa. 

Tomten där Hemköp idag ligger kommer troligen bebyggas med bostäder efter att de byggnader som presenteras här har byggts.

Stor livsmedelsaffär (Hemköp?) flyttar in i det nya kvarteret närmast Hemköp. 

Ny gång-, cykel- och bilbro över järnvägen ingår i denna plan.

Möjlig byggstart för allt detta är hösten 2017. Byggtid cirka ett och ett halvt år.

klicka på bilderna för större format
Ängsbotten
Ängsbotten
Ängsbotten
Ängsbotten
Ängsbotten