fullsizeoutput_48e0

birgitta person

Birgitta Person är troligen den som kan mest om vårt fina område uppvuxen som hon är i Hovjägarbostaden, som ligger granne med Karl XI:s fiskartorp.

Bostaden byggdes åt Birgittas far, hovjägaren Carl Behrnerts, som tjänstebostad 1909. Här växte Birgitta, född 1930, och hennes bror upp bland hundar, hästar, höns, kor, grisar och kaniner som tillhörde familjen.
Med sin far har Birgitta även suttit harpass vid Oxberget.

Det fanns inga barn att leka med, så det var djuren, naturen och ibland de som jobbar med förvaltningen av naturen som var sällskapet.

Det var lång väg till Engelbreckts skola, dit hennes mor gjorde sällskap för att skydda dottern  under de tidiga skolåren genom den ökända Lill-Jansskogen.

Under kriget gallrade Birgitta rovor i Stora Skuggan. När man gallrade dessa rovor, så stängde man tillfälligt av för övningar vid skjutbanan. Skjutbanan fanns kvar ända in på 80-talet. Odlingar fanns även utanför deras bostad där vitkål odlades. Vid nya bron på Fiskartorpssidan hade man under kriget stora lager av ved för staden.

Hovjägaren Behrners hade en extrainkomst i en av familjen ägd paraplyfabrik med tillhörande butik, som fanns inne i city.  Birgitta och hennes bror drev denna verksamhet efter faderns död 1961 fram till mitten av 60-talet. På den tiden reparerade man sina trasiga paraplyer!

Birgitta utbildade sig senare till läkarsekreterare och tjänstgjorde i 24 år hos klinikchefer på Sabbatsbergs och S:t Eriks Ögonsjukhus.
 

Tjänstebostaden för hovjägaren

Det är tack vare Birgitta och några fler som man lyckades avstyra planerna på ett stort stenkrossverk i gasverksområdet. Ett stenkrossverk som skulle ta hand om allt sprängt material från byggandet av Norra länken.

Birgitta berättar att hjortarna som förr fanns inhängnade inom det två mil långa stängslet, senare, cirka 1885, flyttades till nuvarande Hjorthagen, därefter till Gripsholm. En gång var Birgitta och familjen på picknick vid Gripsholm - en picknick som slutande med att några hungriga  hjortar lyckades äta upp allt i picknickkorgen vid ett obevakat tillfälle.

Tre år utanför Fiskartorpet blev det när Birgitta bildade familj. Men vid faderns bortgång, 1961,  fick hon flytta tillbaka till Fiskartorpet in i den pensionärsbostad som hade byggts åt fadern vid hans pension 1955. Den bostaden ligger granne med den nämnda tjänstebostaden. Modern fick bo nära i en stuga som tidigare i historien fungerade som grindväktarstuga. Birgitta bodde här från 1961 till 2013, 52 år. Lägg därtill alla år i föräldrars hem i Fiskartorpet. Modern bodde i sin stuga fram till 1983.

Under alla år i Fiskartorpet har Birgitta odlat blommor och även fött upp taxar. Intressen idag är musik, resor och sommarstället vid Ålands hav.

Till Norra Djurgårdsstaden, Fågelhundsgatan, flyttade Birgitta i januari 2013. Från lägenheten har hon fin utsikt över husen där hon bott under alla år.

Birgitta kan du se på promenad med hunden Linus, som är en bichon frisé, vilka förr, och kanske även idag, var vanliga på cirkus, de var förr även vanliga på fartyg för att jaga och förtära råttor.

Vilken härlig intervju detta var, gott kaffe med muffins och mycket historia kring Fiskartorpet, Stora och Lilla Skuggan kom också fram - om detta kommer senare  berättelser kring området.

2015-04-17

Linus - en bichon frisé
Upp till höger ses hovjägarens pensionärsbostad, som senare blev Birgittas hem
Hovjägare Carl Behrnerts i sin gröna uniform

Läs om tidigare profiler här