fullsizeoutput_48e0

konstprojekt i norra djurgårdsstaden

Pressmeddelande:

För vem byggs staden och vem får skapa arkitektur? Unikt möte mellan konst och vetenskap för att reflektera kring sociala och kulturella aspekter på hållbarhet när Stockholm växer. 

 
I projektet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuder Mossutställningar in konstnärer att tillsammans med allmänheten, sakkunniga och beslutsfattare inom stadsplanering, ta fram visioner för en hållbar stad. Den 18-19 maj ställs det första av fyra nya offentliga konstverk ut och allmänheten bjuds in att delta i programmet som utgör ett av Sveriges största oberoende konstprojekt. 
 
Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden är internationellt prisbelönt för innovation inom ekologiskt hållbar stadsutveckling. Men hur påverkas kriterierna för ekologisk hållbarhet av ekonomiska intressen och kan utvecklingen anses hållbar även ur ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv? Med konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden vill Mossutställningar undersöka vilka faktorer som påverkar hur stadsplanering görs och tillämpas: vilka får planera staden, hur byggs den och för vem?   
 
– Konstnärliga avsmyckningar ställer frågor kring konstens roll som kritisk och visionerande när vi bygger nytt, bortom enprocentsregeln och det som kallas konstnärliga utsmyckningar av offentliga miljöer, säger Stella d’Ailly. 
 
Det omfattande programmet presenteras under 2019-21 och är indelat i fem akter efter de fem elementen. Varje akt innehåller ett nytt platsspecifikt offentligt konstverk, visionära workshops för allmänheten och inbjudna experter, en tidning samt en utomhusmarknad med forum för debatter. 
 
Akt 1, Jord utspelas 18-19 maj 2019. Konstnären Sara Söderberg använder lera som grävts upp i Norra Djurgårdsstaden för att skapa ett platsspecifikt offentligt konstverk. Verket skapas i en kollektiv process där allmänheten bjuds in att medverka och kommer efter färdigställandet att utgöra en social knutpunkt och mötesplats.  
Akt 2 - 5 invigs under perioden 2019 - 2021. Följande konstnärer är bekräftade för medverkan: Loulou Cherinet (eld), Newton Harrison (vatten), Holly Keasey (eter). 
 
KONSTNÄRLIGA AVSMYCKNINGAR AV NORRA DJURGÅRDSSTADEN 
 Vernissage den 18 maj 2019 
 
Curatorer: Stella d’Ailly och Holly Keasey 
 
Projektet genomförs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Statens konstråd, Stockholms stad, ARQ och Konstnärsnämnden. 

Mossutställningar