fullsizeoutput_48e0

Nybroplan utvecklas

Stockholm stadsutveckling Stockholm stadsutveckling

Nybroplan ligger lite utanför Norra Djurgårdsstaden, men vi är säkert många som passerar där då och då, så denna läsning från Stockholm stadsutveckling gillas:
Nybroplan är en knutpunkt där många trafikanter passerar i olika riktningar. Idag kan platsen upplevas rörig för alla trafikslag. Trafiknämnden beslutade därför i förra veckan att ge klartecken till ett projekt för att göra Nybroplan till en mer framkomlig och tillgänglig plats.
För gångtrafikanterna kommer vi bland annat att förbättra tillgängligheten genom att byta ut gatsten mot slät markbeläggning. Vi kommer att anpassa övergångsställen, väntytor och trafiksignalering vid flera korsningar för att göra det enklare att passera. 
För cyklisterna kommer vi att bredda cykelbanan mellan Hamngatan och Strandvägen och binda samman cykelbanan längs Nybrohamnen med den som löper längs Strandvägens kaj. Några andra åtgärder är att vi leder fram cykelbanan vid Dramaten till Birger Jarlsgatan. Vi skapar också nya cykelpassager från Nybrogatan mot Hamngatan samt från Strandvägen mot Sibyllegatan, och förbättrar belysningen på norra delen av torget.
Vi ska också göra åtgärder för att förbättra för kollektivtrafiken på platsen och göra det tydligare för biltrafiken. Vi passar också på att renovera växtbäddarna för tre träd.
Arbetet planeras börja under hösten 2021 och pågå till vintern 2022. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter