fullsizeoutput_48e0

Skönhetsrådet gillar graffitimålningen Fascinate

Foto: Jacob Kimvall Foto: Jacob Kimvall

Stockholms skönhetsråd gillar både nytt och gammalt. Det framgår av deras senaste yttrande:
"Skönhetsrådet anser att graffitimålningen Fascinate i Bromstens industriområde ska bevaras. Verket beställdes och uppfördes lagligt 1989. 
Staden vill med en ny detaljplan (2019-12560) upphäva de skyddsbestämmelser som finns i gällande plan (antagen 2015). Anledningen är att det föreligger stora tekniska svårigheter att bevara väggen.
Rådet önskar poängtera att den främsta anledningen till väggens ostadighet inte är markens beskaffenhet utan att det hus mot vilket väggen stod har rivits.
Planarbetets utgångspunkt bör således inte vara att ta bort skyddsbestämmelserna utan att hitta kreativa lösningar för att bevara det kulturhistoriskt intressanta verket."

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter