fullsizeoutput_48e0

Plantering för biologisk mångfald på Gärdesgatan

Nationalstadsparken skriver:
Ett unikt pollineringsprojekt för stadsmiljö har inletts mitt i Kungliga nationalstadsparken. En sträcka om 700 meter på Gärdesgatan ska planteras för att på bästa möjliga sätt ge en egen gynnsam väg för pollinerare. Invigningen av projektet planeras till sommaren. Läs mer:
Nationalstadsparken

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter