fullsizeoutput_48e0

Planer och diskussion kring Hjorthagskransen

Illustration: Stockholm stad Illustration: Stockholm stad

Det finns planer att utveckla Hjorthagskransen och kring detta finns en hel del synpunkter.
Läs om förslaget på sidan 15 i dokumentet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut och se bild här. Synpunkter diskuteras bland annat på flera ställen på facebook. Projektet Norra Djurgårdsstaden skriver följande:
"I korthet handlar det om att vi nu genomför en förstudie som undersöker vilka ekologiska och rekreativa värden som finns i Hjorthagskransen. Staden vill ta ett helhetsgrepp kring platsen för att göra väl avvägda samt strategiska ställningstaganden kring var naturvärden bör bevaras eller stärkas, och var en eventuell exploatering kan ske. Vad än förstudien kommer fram till, kommer stora delar av Hjorthagskransen att finnas kvar även i framtiden. En dialog med allmänheten kommer att genomföras efter det att förstudien slutförts."

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter