fullsizeoutput_48e0

Kraftledningen blir kvar ett tag till

Krafledningen genom Nationalstadsparken, som slutar i Fisksjöäng på andra sidan Husarviken, skulle enligt de ursprungliga planerna varit riven nu. Arbetet har försenats i omgångar, och nu skriver Ellevio: Arbetet med kabelförläggningen inom Nationalstadsparken på norra Djurgården är försenad på grund av framkomlighetsproblem vid Ålkistan. Provborrningar, bl a under kanalen, har visat på sprucket berg vilket gör att den definitiva tekniska lösningen för Ålkisteområdet måste utredas vidare. I och med detta kan vi idag inte säga något bestämt om när de befintliga kraftledningarna kan rivas. Troligen tidigast i slutet på 2019.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter