Vad är norra djurgårdstaden?

Här försöker vi reda ut  vad som är vad i vårt närområde.
Kungliga Nationalstadsparken omfattar Södra coh Norra Djurgården, Haga, Bergshamra och Ulriksdal. På Norra Djurgården hittar vi Stora och Lilla Skuggan
Norra Djurgårdsstaden, kallas även Stockholm Royal Seaport, omfattar Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.
Södra Djurgårdsstaden? Ja den finns, men heter, och har alltid hetat, Djurgårdsstaden och ligger söder om Skansen på Södra Djurgården
Hjorthagen delas ibland upp i nya och gamla Hjorthagen, där nya är allt det som idag byggs nedanför gamla Hjorthagen - på gamla gasverksområdet och Storängsbotten
Norra Djurgården är namnet på hela Djurgården norr om Djurgårdsbrunnsviken - södra Djurgården är söder om viken  
Läs intressant historia om platser i Norra Djurgården här

Klicka för större bild. Karta från den fina boken Kungliga Nationalstadsparken - historiskt landskap i levande stad

husarviken - sankmark och berg

Mycket av den mark på vilka våra bostäder idag byggs är gammal sankmark, men det finns fast mark i form av berg också i vårt område. På bilden syns berg i dagen som nu sprängs. Läs mer om Husarviken 

Husarviken
Foto: Cathrine Hedborg. Klicka för större bild

Vår vackra ek, som troligen är planterad när Gustav Vasa var kung

gång- o cykelbro

klicka på bild för större bild

Ekbladet har skrivit till staden kring en gång- och cykelbro över järnvägen. Läs texten nedan: 

""Hoppas detta tas som ett medborgarförslag eller liknande.
Vi är flera som vill ha en gång- och cykelbana över järnvägen - från nuvarande Hemköp i Norra Djurgårdsstaden till nya Storängsbotten. Kopierar sista stycket från ett tjänsteutlåtande kring utvecklingen av Storängsbotten:

"Viktiga frågor att hantera i planen är därför både möjligheten för människor att röra sig mellan den nya bebyggelsen vid Hjorthagen och centrala staden, samt att värna och stärka Nationalstadsparkens värden"

Det fanns tidigt en tanke att Eriksdalbergsgatan skulle dras ner till Norra Djurgårdsstaden - låt detta bli den lilla lösningen på denna fina tanke""


Kommentar eller synpunkt på detta? Skriv till:
​redaktionen@ekbladet.se

Läs hela tjänsteutlåtandet om Storängsbotten här

En skogspromenad i stan

Du har väl noterat de lärorika skyltarna som finns på stigen mellan Södra Fiskartorpsvägen och KTH. Skyltarna uppsatta av Skogsällskapet

klicka på bilden för större format

gasklockan - fin bild

klicka på bilden för större format

En ny fin bild från Cathrine Hedborg på Fågelhundsgatan

Den här gången är det en av gasklockorna i  området.
Bilden tog jag  i oktober i år från disponentvillan. Storformatskamera - en sådan där med bälg.
Kvalitén blir väldigt bra. Allt syns mycket tydligt. En skojig detalj är den vita plastpåse
som hänger uppe i trädet. Kanske hänger den fortfarande kvar.
Vänliga hälsningar
 
Cathrine Hedborg

norra djurgårdsstaden år 1702

Här kan du se hur Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, såg ut år 1702 eller andra årtal.

flora och fauna

Vi ska successivt berätta mer om flora och fauna i Nationalstads-parken.
Bland däggdjuren kan nämnas räv, grävling, mård, mink och rådjur. Ett hundratal fågelarter häckar i området. Norra Europas största bestånd av grova ekar finns här.

Oktober 2015 flyttades 14 ekar från Frescati till Norra Djurgårdsstaden.
Klicka på bild för större format

hur många husarer

Illustration: Wikipedia

Husarviken - var husarerna här?
Nä - läs detta, så kommer du dessutom betona Husarviken på ett nytt sätt.
"Husarne (husarne 1288., hwsarnom 1433). Husarne är sannolikt ett gammalt önamn, avseende en ö svarande mot nuvarande stadsdelen Hjorthagen. Namnet torde vara sammansatt av ordet hus och det i Stockholms skärgård välkända arin (aerin), vilket ingår i en rad önamn som t.ex. Dalarö, Helgarö och Resarö. Ordet betyder i fornssvenskan ´härd, eldsstad', men man har räknat med att det ursprungligen syftat på hård, grusig mark. Senare torde det ha kommit att avse öar i allmänhet. Namnet Husarne har en direkt parallell i Husarö i Ljusterö socken. Förleden hus kan ha syftat på fiskebodar. Ett minne av namnet finns i Husarviken, som alltså inte har något med husarer att göra och som i genuit stockholmsuttal har tonvikten på första stavelsen" Källa: boken Kungliga Nationalstadsparken - Historisk lanskap i levande stad
Vissa källor säger att husare är plural av hus (fiskebodar?) - kanske från Husarnae by som omnämns på wikipedia - Husarviken
Vad är då husarer för något? Läs här

Varför heter det ropsten?

Vad ropade man på vid Ropsten? Läs här

historisk promenad

Edelcrantz. Foto: boken Kungliga Nationalstadsparken

En promenad som börjar vid vår nya bro över Husarviken och går fram till Stora Skuggans Wärdshus bjuder på några intressanta platser. 

Hundra meter till vänster om bron finns vår äldsta ek. tio meter i omkrets, planterad när Gustav Vasa var kung. Många ekar planterades för byggande av fartyg.

Till höger på vår promenad har vi Karl XI:s fiskarstuga. Gå dit och titta hur natur och kultur vuxit ihop.

Vi fortsätter i riktning mot Wärdshustet. Till höger om Laduviken ser vi den vita Åttkanten och andra byggnader. Dessa byggnader uppfördes av Abraham Niclas Edelcrantz i slutet av 1700-talet. Här bedrevs experimentjordbruk på alla de ytor som idag är Stora Skuggan. Åttkanten var först ett orangerie, men blev senare bostadshus för Edelcrantz på somrarna. De gula flyglarna, utan naturlig herrgårdsbyggnad, var kök och fähus. Idag bostäder.
Engelska villan längt upp till höger var Skuggans första huvudbyggnad.

Skuggan har fått sitt namn av Edelcrantz, som såg området som en lugnt område där Stockholmarna kunde vila under trädens skuggor.

Ovanför Laduviken hittar vi Fiskartorpets skidbacke, där hopplängder kring 45 meter uppmättes. Till höger om hoppbacken, bakom skog, finns en skidbacke, där den gamla liftanordnigen finns kvar att beskåda.

Framme vid Wärdshuset finns spåren kvar efter skjutbanan som låg på andra sidan fältet. Det är det som idag ser ut som en av naturen byggd amfiteater.

Lantbruk i enlighet med Edelcrantz tankar drevs ända till 1950. Det är Edelecrantz som tidigt skapade Lantbruksakademien, numera Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Tillägg kring historien är välkomna till:
redaktionen@ekbladet.se

Läs mer i den förnämliga boken Kungliga Nationalstadsparken

klicka för större bild

ljus från arbete

Klicka för större bild. Foto Leif Larsson

Arbete vid gasklocka kräver ljus som blir vackert ljusspel

söderbrunn

Detta är Stockholms äldsta koloniförening - Söderbrunn vid Björnnäsvägen - granne med Norra Djurgårdsstaden - läs mer här

haga-brunnsvikens vänner

länk till Haga Brunnsvikens vänner här

Foto: Cathrine Hedborg

18-01-15
Laduvikens is ligger.
Följande gäller dock: kunskap, utrustning och sällskap

Gasverksvägen mars 2016

"Gasverksvägen nedanför IP skattar åt förgängelsen liksom ett av husen bakom staketet.
Vägen ska dras om innanför tegelhuset och bereda plats för blivande idrottshall"

Foton: Leif Larsson

hemligt skåp

Här intill Lappkärret hittar du ett Hemligt skåp , nära skylten nedan. Skriv en rad!
Klicka på bilderna för större format

fisksjöäng

Östermalms Skrotlager i kvarteret Fältöversten. Foto: Stockholmskällan

Fisksjöäng som ligger på andra sidan Husarviken var för inte så länge sedan ett område där skumma verksamheter i rostiga skjul fanns - det var inte ett område som man valde före andra att besöka. Liknande områden i vår stad hade vi så sent som på 60-talet där Fältöversten idag ligger. Bara hundra meter därifrån fanns ytterligare ett mellan Värtavägen och Banérgatan. Först mycket senare revs industriomårdet i Sikla och blev fina Hammarby Sjöstad- Läs mer om Fisksjöäng

nya värtahamnen

Läs här hur Värtahamnen nu utvecklas

Konstverk på stadion

Viktor Balck

 Tisdagen den 19:e maj var vi närmare 50 personer som lät oss guidas runt på Stokholm stadion. Gunilla Stillström berättade om konstverk och utsmyckningar. Se och hörvärt.

Läs om Stadion här
Läs om Viktor Balck här

Tennispaviljongen
Läs mer om denna byggnad i vårt närområde Här

Nationalstadsparken

Norra Djurgården ingår i Kungliga nationalstadsparken som är världens första nationalstadspark. Detta vackra historiska landskap – bara ett par kilometer från Stureplan – bjuder på en unik blandning av natur-, kultur och rekreationsvärden. 

Djurgårdsmarken, som är grunden i nationalstadsparken, har i närmare fem hundra år varit kunglig mark. Kungarnas skiftande intressen har gett området dess speciella mångfald. Karl XI:s stora jaktintresse resulterade i att han på 1680-talet lät inhägna Södra och Norra Djurgården till en stor jaktpark. Gustav III smyckade på 1780-talet Brunnsvikens stränder med engelska parker där Haga blev kronan på verket.

Kungliga nationalstadsparken utgör en ekologiskt viktig spridningskorridor för ett stort antal växter och djur. Bland däggdjuren kan nämnas räv, grävling, mård, mink och rådjur. Ett hundratal fågelarter häckar i området. Norra Europas största bestånd av grova ekar finns här. 

Kungliga nationalstadsparken är Stockholms och Sveriges mest besökta grönområde. Parken erbjuder ett brett aktivitetsutbud, allt från härliga picknickställen till jogging- och skidspår. 

flytt av ekar

"kungens får"

Läs om "Kungens får" som du sommartid kan se i Stora Skuggan och på Södra Djurgården här

lidingöbron

17-03-30
Historia kring Lidingöbron - text och bild från Stadsmuseet.
"En något kylslagen dag år 1924 spatserar en herre med plommonstop och promenadkäpp mot Lidingöbron. Han är på väg in till stan och flottbron mellan Torsvik och Ropsten är smidigaste vägen över vattnet. På andra sidan syns Hjorthagen och Värtagasverket. Om två år är den nya stålbron intill färdig. Den kommer att ha spår och därmed kan Lidingöbanorna kopplas ihop med Stockholms spårvägsnät. Öborna åker snart raka vägen in till Humlegårdsgatan och landar mitt i smeten, snabbt och bekvämt.

Broar till Lidingö har funnits i flera varianter. År 1803 stod den första färdig: en 750 meter lång flottbro som gick mellan Larsberg och Lidingöbro värdshus på Norra Djurgården. Vintrarnas stormar och vårarnas islossning slet hårt. År 1858 förstördes bron nästan helt. Dessutom var den ett hinder för sjöfarten. År 1883 ersattes den av flottbron på bilden, vilken gjordes öppningsbar på två ställen. Bron låg bara 10-15 centimeter över vattenytan och vid belastning trycktes den ned. Vågor slog lätt in och blötte ner de som gick till fots. När åkandet med häst och vagn byttes ut mot bil blev det ännu besvärligare. Med ökad trafik infördes en hastighetsbegränsning på 10 kilometer/timmen för bilar.

Ytterligare en Lidingöbro öppnade för trafik år 1971. Idag används den för bilar och bussar, medan stålbron från 1926 används för spårvagn, cyklister och gångtrafikanter. Mycket att välja på istället för att behöva ro, gå över isen eller dra på sig galoscher för att komma torrskodd till stan! Eller hem till ön"